På det ordinarie årsmötet, i maj 2019, beslutades att Skellefteå Företagarna skulle upphöra och att vi skulle slå ihop oss med Företagarna. Därefter har beslutet fastställt på en extra insatt stämma.

Organisationerna har under de senaste åren samarbetat nära och sammanslutning känns som ett naturligt nästa steg. Den primära anledningen till sammanslagningen är att vi tror att en stark organisation kan skapa större nytta för företagare i Skellefteå.

Skellefteå Företagarnas ekonomi är god och överskottet vid upphörandet kommer att föras över till Företagarna och öronmärks för att främja företagsamheten i Skellefteå.

Vad innebär detta för Skellefteå företagarnas medlemmar? 

Enligt överenskommelse med Företagarna så kommer våra medlemmar att erbjudas medlemsskap i Företagarna ut gällande medlemskapstid. Företagarna kommer inom kort att kontakta medlemmar för att berätta mer om deras medlemsskap och vad som ingår i det. Kontakta Anders Ahlström omgående om det är så att du inte vill följa med oss in i den nya organisationen, kontak@skefor.se.

Skellefteå Företagarna är utlovade 2 platser i styrelseren i Företagarna Skellefteå, där Anders är en av dem, och vi är i process om att välja ytterligare en representant. Om du tycker detta låter spännande, ta kontakt med Anders omgående

Styrelsen Skellefteå Företagarna