Här kommer nästa chans till er som inte hade möjlighet vid förra tillfället att förkovra er inom offentlig upphandling. Efter förra utbildningsinsatsen så har många positiva synpunkter inkommit så att vi har beslutat att köra några omgångar till med nästa träff enligt nedan.

Behöver ni hjälp i anbudsarbetet?
Offentliga myndigheter, köper varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. Därför vill vi, för att ge er ökade kunskap och möjlighet att lämna anbud på offentliga upphandlingar, bjuda in er till en information, utbildning. Hur gör man för att komma in på offentliga upphandlingar och vad ska man tänka på? Du kan prova på att registrerar ditt företag i www.e-avrop.com, få information om hur och var du hittar upphandlingar och hur du besvarar dessa, samt vad du ska tänkta på och vara extra noggrann med.
Lite tips och tricks.

Utbildningsansvarig: Lorentz Karlsson, LokaKonsult AB.

Tid: Måndag 2017-03-06 Kl. 18.30–21.30
Plats: Hotell Aurum
Anmälan Lars Forssell på lars.forssell@foretagarna.se alt. 070-560 28 75
senast den 3 mars

Program

18.30–19.00 Kort om LOU med bl.a. tröskelvärden, CPV-koder, upphandlingsformer, utvärderingsformer etc.
19.00 Genomgång av anbud – presentation-förklaringar – frågor m.m.
20.00 Fika
20.00 Fortsatt arbete med anbudet
21.30 Avslut

Arrangeras i samarbete med: