Presentation

Jarkko Enqvist från Tammerfors Finland kom till Uppsala 1978 för ekonomiska studier. Flyttade till Skellefteå 1989 och stortrivs. Har haft eget företag sedan 1997 och tycker att det är roligt och givande.

Iakttagelser med åsikt:

Flygskatten den är en förkastlig populistisk (rösterna finns ju söderut) åtgärd som gör Sverige längre och försämrar livsvillkoren för oss som har flyget som naturlig transportmedel.  Transportskatten orsakar våra företag ytterligare kostnader I en affärsmiljö där konkurrensen utifrån är stor och där priserna redan idag är hårt pressade.  Varför inte ta in skatter som ger ordentligt med pengar? Gör en tunnelbane- och spåvagnsskatt istället. Det blir mera pengar och drabbar inte den redan så utsatta delen av Sverige.

Om lasarettet

Då vi flyttade till Skellefteå fick jag det berättat för mig att I Skellefteå råder en ordning där allting ska koncentreras i få kommunala händer eftersom det då är hanterbart av tjänstemän och politiker. De som bestämmer vill veta allt och styra allt. Nu är detta inte så märkligt eftersom det är så det förhåller sig i stort i alla organisationer. Jag fick även råd att att bli inte sjuk I Skellefteå, trots denna varning har jag och min familj fått bra vård I Skellefteå hittills. Men nu är jag orolig, en så stor organisation som Lasarettet är utan platsledning och styrning, flytten av Öron, Näsa och Hals är mycket alarmerande. Beslutet kunde göras delvis beroende på att det inte fanns en lokal ledning som försvarar sin organisation och därför kunde sprida information som inte var verklighetsbaserad. Att en organisation strävar efter att bli effektivare och mer ekonomisk är helt rätt, men fattar man beslutet utan förankring i verkligheten är det förkastligt och föraktande mot de som drabbas av ens dåliga beslut. Flytta all administration utanför Umeå så behöver man inte bygga om och till i landstingshuset.

Om Skellefteåföretagarna

Vi är till för de företag I Skellefteå som anser att man kan få fördelar genom att tillhöra en local organisation som ser till våra lokala företags bästa. Genom våra medlemsavgifter finansierar vi driften av organisationen, en halvtidstjänst inom administrationen och andra driftskostnader. Vi har genomfört manga förändringar de senaste åren och ska fortsätta att göra detta. Just nu delar vi administration med Handelskammaren vilket ger oss stordriftsfördelar och en kompletterande samarbetspartner. Under de senaste åren har vi genomfört projekt, haft möten, informationskvällar och utbildnigar samt drog igång Handla Lokalt kampanjen. Generationsskiftmodellen var ett av våra projekt. Projektet var unikt I Sverige därför att facket, företagsorganisationer och kommun samarbetade mot samma mål; hitta lösningar som uppkommer I samband med generationsskifte. Tyvärr kunde vi inte fortsätta eftersom det kommunala bidraget minskades och till sist drogs in.

Om framtiden

Vi är en förening som är till för Skellefteås företagare. Kontakta gärna oss ifall du har förslag på vad du vill ska göras. Vi kan visa dig vägen till att hitta samarbetspartners i alla företagets utvecklingsskeden. Vi kan visa vägen för nyföretagare, berätta vem ger stöd i tillväxtfrågor, visa vägar hur och var man hittar finansiärer, eller organisationsutvecklare. Vi har dom flesta som medlemmar, du behöver bara fråga oss.

Vi sitter med I Flygrådet och erbjuder nu en plats I det rådet till den som är intresserad av att dela med sig sina erfarenheter om flygplatsutveckling. För flygplatsen kommer även i fortsättningen vara ett interface mot övriga världen trots den potentiella flygskatten. Vi sitter med I näringslivspolitiska rådet tillsammans med två politiker och två kommuntjänstemän samt Svenskt näringsliv, Handelskammaren och FR. Initiativet kommer från företagarleden där Skellefteåföretagarna och FR var de som hade den första träffen med kommunpolitiker. Det är första gången man lyssnar på småföretagens åsikter. Att lyssna på de stora gör man redan, men vi små har saknat kanal till politiken. Egentligen den enda enda kanalen har varit via Svensk näringslivs undersökningar.

Om ditt företags möjligheter att påverka

Kom med förslag, kom med initiativ. Vi kommer att arrangera träffar med företagare utanför regionen, exempelvis västra Finland och kommer att utveckla samarbete med andra företagsorganisationer. Allting för att få det bättre för oss företagare i Skellefteå. Under hösten kommer det att hållas utbildningar i vår regi. Vi önskar därför veta vad är det ni vill bli bättre på. Internationalisering, försäljning, marknadsföring, både digital och analogt, styrelsearbete, tillväxtfrågor, avvecklingsfrågor, försäljning och köp av företag etc

Ha en bra sommar.

Jarkko Enqvist Ordförande Skellefteåföretagarna.